Administrativ ledelse

Øverste administrative leder

Ellen Christine Christiansen  - Klikk for stort bilde

Ellen Christine Christiansen er ansatt som Fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor i Akershus fylkeskommune, og øverste administrative leder. 

Fylkesdirektører

  • Fylkesdirektør for Finans og organisasjon, Sverre Osland 
  • Fylkesdirektør for Næring, idrett, mangfold og folkehelse, John Arve Eide
  • Fylkesdirektør for Opplæring og kompetanse, Hilde Karin Kløvfjell
  • Fylkesdirektør for Samferdsel, Thomas Wilhelm Tvedt
  • Fylkesdirektør for Plan, kulturminner, klima og miljø, Linda Duffy
  • Fylkesdirektør for Kultur, tannhelse og frivillighet, Lennart Hartgen