Helsefremmende skole

God helse er viktig for at så mange elever som mulig skal fullføre videregående opplæring og bestå med best mulig resultat. Rælingen videregående skole er en helsefremmende skole hvor vi legger vekt på fysisk aktivitet og kunnskap om sammenhengen mellom trening og fysisk og psykisk helse.

Hva er helsefremmende skole? 

Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen.