VIP-skole

Skolen har et godt samarbeid med helsesykepleier og har fokus på psykisk helse gjennom skoleprogrammet VIP.

VIP

 

På Rælingen videregående skole legger vi vekt på VIP makkerskap  for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. 

Målet med programmet er at alle elever skal oppleve spesielt skolestarten som trygg og at alle skal føle seg sett.

Helse Vestre Viken er ansvarlige for programmet.