Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Granholtet (buss)

Planlegg din tur med Ruter

Du finner hovedinngangen på vestsiden av bygget mot parkeringsplassen. Det er også inngang på sydsiden ved Roald Amundsen statue (kortest vei fra buss) og ved kantinen som ligger på baksiden av skolen.

Bilde/silhuettforklaring

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

Parkering for besøkende

Det er gratis parkering for besøkende, krever ikke parkeringsbevis

Parkering for elever

Elever har plassene nærmest Tømteveien på oppmerket elevparkering

Moped/scooter/ATV

På egne plasser