Universitetsskole

foto Rosenvilde vgs. - Klikk for stort bildeRosenvilde vgs. C. Hill  

Som en av 18 utvalgte skoler i Oslo og tidligere Akershus, viderefører Rosenvilde sitt samarbeid med Universitetet i Oslo fram til 2022.

Hvorfor samarbeider vi med UiO?

Samarbeidet mellom Rosenvilde videregående skole og Universitetet i Oslo har som mål å styrke elevers og studenters læring, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og utvikle samarbeidet om forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

På hvilke fagområder samarbeider vi?

Vi samarbeider med Universitetet i Oslo blant annet om følgende:

  • Videreutvikling av praksis i lærerutdanningene
  • Styrke integrasjonen av fagdidaktikk og pedagogikk i praksisopplæringen
  • Initiere og delta i skolebasert faglig utviklingsarbeid

Hva betyr dette for elevene? 

  • Bedre undervisning og læringsarbeid på litt sikt
  • Gir elevene mulighet til å samarbeide med kommende lærere om utvikling av undervisning og læringsarbeid