Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

 

  

Med buss

Nærmeste kollektivstopp med buss er Røyken rådhus. Det tar 10 minutter å gå derfra til skolen. Skolebussene kjører opp til skolens bussparkering.

 

Med tog

Nærmeste kollektivstopp med tog er Røyken stasjon. Det tar 20-30 minutter å gå derfra til skolen.

Ordinær rutebuss korresponderer med togene, og har holdeplass på andre siden av veien for togstasjonen og tar deg til Røyken rådhus. Skolebussene stopper også på denne holdeplassen og de kjører opp til skolens bussparkering.

Bilde viser hovedinngang opp den brede trappen - Klikk for stort bildeHovedinngang opp trappen Bente Gylland

        
Hovedinngang

Du finner hovedinngangen opp den brede trappen (bilde).

 

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

 

Parkering for besøkende

Det er to store parkeringsplasser ved skolen. Som besøkende kan du fritt parkere på begge plassene. Du trenger ikke parkeringsbevis og det er gratis å parkere.

 

Parkering for elever

Skolen har en stor parkeringsplass på venstre side før du kommer til bommen ved skolen. Hvis du benytter bil til skolen, må du parkere på denne plassen. Her kan du parkere gratis.

 

Moped/scooter/ATV

Motorsykler skal parkeres på oppmerket plass til høyre ved bommen inn til skolen.

 

Lading av elbil/hybrid

Det er mulig å lade elbil/hybrid ved skolen. Ladestasjoner finner du på nedsiden av brakkene. For å komme dit kjører du gjennom ansattparkeringen og fortsetter frem til de gule brakkene. Det er 6 ladestasjoner og du kan fritt lade. Hvis du skal besøke skolen en hel dag, er det fint å flytte bilen når den er fulladet slik at andre slipper til. Lading av elbil/hybrid er forbeholdt ansatte og besøkende.

 

HC-parkering

Det er tre tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen. Du finner to av disse på elevparkeringen nærmest bommen. En plass på ansattparkeringen ved innkjøringen.

 

Sykkelparkering

Det er sykkelparkering til høyre for inngang D, ved den brede trappen. Du må passere bommen inn til området for å finne sykkelparkeringen.

 

Feilparkering av motorkjøretøy kan medføre bot/borttauing. Kjøring på skolens område er ikke tillatt.