Rektor og skolens ledelse

Geir Lindblad

Rektor

Geir Lindblad
Tlf. 90830415

Rune Ludvik Eriksen

Assisterende rektor
Avdelingsleder Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign/ Håndverk, design og produktutvikling
Avdelingsleder Dans og Drama

Rune Ludvik Eriksen
Tlf. 40871900

Anne Liv Bjerkreim

Avdelingsleder elevtjenesten
Avdelingsleder Teknologi- og industrifag
Avdelingsleder Fagskolen

Anne Liv Bjerkreim
Tlf. 90144805

Cecilie Schjoll Bjørn-Hansen

Avdelingsleder  Helse- og oppvekstfag 

Cecilie Schjoll Hertzberg Bjørn-Hansen

Tlf. 45615089

Tom Rød Fredriksen

Avdelingsleder Ila

Tom Rød Fredriksen

Tlf. 67161181

Jarle Håvik

Avdelingsleder Fellesfag/Real-og idrettsfag
Avdelingsleder Elektrofag

Jarle Håvik

Tlf. 41530859

Ingeborg Goplen

Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring  

Ingeborg Goplen

Tlf. 98403879

Hege Merete Sundet

Brukerkoordinator nye Rud
Avdelingsleder Drift og kantine, internasjonalisering

Hege Merete Sundet

Tlf. 47234244

Birgitte S. Wang

Avdelingsleder Fellesfag/Filolog-og humanistiske fag

Birgitte Skjørshammer Wang

Tlf. 99229094

Jan Roger Øren

Avdelingsleder Musikk, dans og drama

Jan Roger Øren
Tlf. 95043762

Ellen Fosvold

Administrasjonsleder

Ellen Fosvold
Tlf. 97193956

Martha Gurvin

Avdelingsleder Voksenopplæring
Studieleder

Martha Gurvin
Tlf. 97040449