Skedsmo videregående skole

  • Søknad om fratrekk av fravær - frist 31. mai
    Søknad om fraværstrekk skal gjøres gjennom Visma InSchool (VIS). Forskrift til opplæringsloven § 3-45 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler. Elever kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Aktuelt

Til toppen