"Uke 17" : temauke seksuell helse

Temauka ble gjennomført med ulike arrangementer og markeringer

Denne uka har skolen i samarbeid med skolehelsetjenesten gjennomført den årlige temauka om seksuell helse, knyttet til det tverrfaglige temaet “Folkehelse og livsmestring”. Aktuelle saker fra mediebildet den siste tiden, som for eksempel samtykke og kjønnssykdommen gonoré, har også her vært sentrale tema for uka.