Privatisteksamen

FRIST for å bestille dokumentasjon er mandag 24. juni 2024, for å motta denne innen 1. juli 2024.

Rene privatister kan henvende seg til eksamenskontoret i Akershus ved å bruke skjema som ligger her

Henvendelser etter dette tidspunktet vil vi saksbehandle fortløpende.

Dokumentasjon som bestilles etter 1. juli kan vi ikke garantere blir saksbehandlet før i august måned.

Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist.

Her finner du informasjon om privatisteksamen i Akershus fylkeskommune

For privatister på Ski vgs. – Eksamenskarakterer og dokumentasjon

Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk. Hvis du tidligere har vært elev ved en skole i Viken fylkeskommune (eller tidligere Akershus / Buskerud / Østfold), tar du direkte kontakt med denne skolen for å få nytt vitnemål eller kompetansebevis. Dersom du aldri har vært elev ved en skole i Viken, tar du kontakt med skolen du tok privatisteksamen ved. 

For privatister på Ski vgs. – Kontakt:

For mer informasjon eller hjelp til oppmelding, ta kontakt med eksamenskontoret. Kontaktopplysninger til eksamenskontoret i Akershus

For mer informasjon om privatisteksamen på Ski vgs., ta kontakt med Hanne Gulbrandsen, e-post: hannegu@afk.no