Opplæring for voksne

Hvis du er over 19 år, kan du ha rett på videregående opplæring for voksne.