Videregående opplæring for voksne

Hvis du er over 19 år, kan du ha rett på videregående opplæring for voksne. 

Hvem kan søke?

Du kan søke voksenopplæring hvis du

 • er over 19 år
 • har fullført norsk grunnskole eller liknende
 • har bostedsadresse i Akershus fylkeskommune

I tillegg må minst ett av disse punkene gjelde deg:

 • Du har ikke fullført videregående opplæring.
 • Du har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke er godkjent i Norge.
 • Du har fullført studiekompetanse, men ønsker å ta en fagutdanning.
 • Du har et fagbrev, men ønsker å ta studiekompetanse.
 • Du har et fagbrev, men ønsker å ta et nytt fagbrev.

Hvis du ikke oppfyller kravene

Du kan også søke selv om du ikke tilfredsstiller disse kravene. Da er du ikke garantert å få tilbud om opplæring, men du kan få tilbud hvis det er ledig plass.

Dine rettigheter

 • kartlegging (realkompetansevurdering) før opplæringen starter
 • forsterket språkopplæring ved behov
 • rett å komme inn på ett av tre utdanningsprogram
 • individuelt tilpasset opplæring
 • opplæringen skal tilpasses din livssituasjon, så langt det er mulig
 • mer opplæring hvis du ikke består til avtalt tid
 • sosialpedagogisk rådgivning hvis du har opplæring i bedrift

Hva kan du søke på?

 • Generell studiekompetanse: Hvis du vil studere ved universitet eller høyskole, trenger du generell studiekompetanse. 
 • Yrkeskompetanse: Hvis du velger yrkeskompetanse, er du kvalifisert for arbeidslivet etter videregående. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev. 

Se alle planlagte undervisningstilbud for voksne i Akershus

Er du usikker på hva du skal søke? Få gratis veiledning om dine utdanningsmuligheter med en karriereveileder

Hvilken skole kan du gå på?

Du vil normalt få tilbud om opplæring på den skolen som ligger nærmest der du bor og som tilbyr opplæring for voksne innenfor ditt ønskede utdanningsprogram. Hvis du har spesielle ønsker om lærested, kan du skrive dette i søknaden din.

Slik søker du

Ingen søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året. 

Dette må du legge ved

I søknaden må du legge ved dokumentasjon på:

 1. opplæring og utdanning utenfor Norge
 2. opplæring i engelsk, hvis du har dette
 3. kopi av norsk pass, oppholdstillatelse eller dokumentasjon for oppholdsrett (EØS-borgere)
 4. relevant arbeidserfaring, dersom du har dette

Last opp dokumentasjonen på originalspråket. I tillegg må du laste opp en oversettelse til norsk eller engelsk, som er utført av en profesjonell oversetter. 

Du kan søke selv om du mangler dokumentasjon. Skriv i søknaden hva du mangler. 

Søk om videregående opplæring 

 1. Velg Voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering.
 2. Logg inn med elektronisk ID for å sende inn søknaden.

Søk om videregående opplæring for voksne på Vigo.no

Trenger du hjelp?

Hva skjer etter at du har søkt?

1. Du får et vedtak

Du får et brev fra oss der det står om du har rett på skoleplass eller ikke. For å motta brevet fra oss, må du være sikker på at du har registrert riktig adresse i Folkeregisteret.

2. Du kontaktes for en samtale

Du blir innkalt til en samtale der vi:

 • gir informasjon om opplæringen du har søkt
 • kartlegger dine opplæringsbehov
 • sikrer at du får en grundig kartlegging av den kompetansen du har fra før, slik at dette telles med og trekkes fra opplæringsplanen

Du trenger ikke forberede deg til samtalen. Den tar ca. en time.

3. Tilbud om opplæring

Etter samtalen vil du få skriftlig tilbud om skoleplass i et brev fra oss. I brevet står det når og hvor du skal møte til opplæringen. Timeplanen får du når du møter opp på skolen. 

4. Du må svare på tilbudet 

Når du har fått tilbud om skoleplass må du svare på tilbudet innen fristen som står i brevet, ellers mister du plassen. 

5. Opplæringen begynner

Du møter opp på skolen på tidspunktet som står i brevet du har fått. Har du spørsmål, må du spørre skolen du har begynt på. Se kontaktinformasjon til skolen din.

Ofte stilte spørsmål om opplæring for voksne

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke støtte fra Lånekassen hvis du går videregående opplæring for voksne. Du kan søke etter at skolen har registrert deg som deltaker. Støtte fra Lånekassen utbetales etter at skolen har rapportert at du har møtt opp til undervisningen.

Lover og rettigheter