Rådgivertjenesten

Skolens veiledere hjelper deg med å legge til rette for at du får en meningsfull skolehverdag. De bistår deg med å planlegge videre utdanning og fremtidig yrkesvalg. Du kan også ta opp personlige og sosialpedagogiske
spørsmål.

Rådgiverne har taushetsplikt og du får ikke fravær for tiden du snakker med de. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Karriereveiledning

Portrettbilde av Mads Thorstensen - Klikk for stort bildeKarriererådgiver, Mads Thorstensen

Karriereveileders oppgave er å gi informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter og yrkesmuligheter, hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker, søknadsfrister, etc. Karriereveilederen vil også hjelpe deg med å utvikle din egen kompetanse slik at du kan gjøre riktige valg av utdanning og yrke i forhold til dine egne evner og anlegg og samfunnets behov. Karriereveilederen har nært samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og med næringslivet.

Vg1-elevene på studieforberedende står overfor viktige valg i januar / februar når fagvalget for neste år skal gjøres. Det er viktig at man tenker gjennom hva slags utdanning man kunne tenke seg, for deretter å undersøke om det, for eksempel, hva kreves av spesielle fagkombinasjoner for å komme inn på den aktuelle utdanningen.

Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver, Sissel Christensen

Tilgjengelig for samtaler og oppfølging av enkeltelever i samarbeid med avdelingsleder, personlig veileder (kontaktlærer), foresatte, med PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og OT (oppfølgingstjenesten), samt eventuelt med andre instanser utenfor skolen. Bistår også personlige veiledere (kontaktlærere) og faglærere i arbeidet med enkeltelever eller grupper ved behov for å utvikle et godt læringsmiljø i gruppene.

Sosialpedagogisk rådgiver har også ansvar for VIP – makkerskap, som er et praktisk verktøy i det psykososiale arbeidet fra skolestart.

Sosialpedagogisk rådgiver vil også være en pådriver for holdningsskapende arbeid med mål om at alle elever skal ha det bra i sin skolehverdag, og fullføre sin utdanning med best mulig resultat. Har spesielt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med avdelingene på skolen som omhandler rus, vold og mobbing.

Skolen har tilbud om et rusoppfølgingsprogram for å hjelpe elever som ønsker å slutte med bruk av narkotika.

Rådgiver kan henvise til hjelpeapparatet utenfor skolen, og samarbeider med hjelpeapparatet innenfor skoleverket.

Hvor finner du oss?

2. etasje i det gule bygget. Gå over gangbroen og inn i korridoren hvor Elevtjenesten hører til. Karriereveileder har også kontor i gangen til administrasjon og ledelsen i 2.etasje i hovedbygget.

Åpningstider på kontoret

Sissel er tilstede hver dag fra mandag til fredag.

For å gjøre avtale med sosialpedagogisk rådgiver kan du komme innom på kontoret, sende en e-post, ringe, sende sms, eller en chat på Teams.

Mads er på kontoret følgende tidspunkter:

  • Mandager - 09.00-10.30
  • Tirsdager - 09.00-12.15

For å gjøre avtale med karriereveileder ta kontakt via Teams. 

Se også

Lånekassen

Læringsløftet

Samordna opptak

Studentum.no

Vilbli.no

Utdanning.no

Artikkelliste