Fritak i kroppsøving

Kroppsøving inngår som en del av opplæringen for alle elever i videregående skole. Hensikten med kroppsøving er å stimulere til bevegelsesglede og en livslang fysisk aktiv livsstil.  

Har du en skade eller en sykdom som gjør det vanskelig for deg å delta i kroppsøving sammen med klassen? Eller har du tidligere dårlige opplevelser med kroppsøving som gjør at du gruer deg til kroppsøvingstimene? Snakk med din kontaktlærer om dette.  Kontaktlæreren vil snakke med både deg og kroppsøvingslæreren om hva som kan gjøres for at du skal kunne delta i opplæringen i kroppsøving.  

Kroppsøvingslæreren kan tilrettelegge på ulike måter: 

  • Tilpasse øvelser og belastning 
  • Skjermet opplæringsarena 

Fritak fra vurdering med karakter 

Kroppsøvingslæreren vurderer om tilretteleggingen du trenger er så omfattende at du ikke kan vurderes med karakter. Dette betyr at du kan delta i alle timene, men at du gjør andre aktiviteter enn de fleste andre i klassen gjør.  

Dersom kroppsøvingslæreren vurderer at tilretteleggingen du trenger gjør at du ikke kan vurderes med karakter, vil han/hun snakke med deg om å søke fritak fra vurdering med karakter og om hva slags legeerklæring du vil trenge. I legeerklæringen må det stå hva du ikke kan delta i i kroppsøvingstimene og hvorfor du ikke kan delta i dette. Du må selv gå til legen for å be om legeerklæring.  

Fritak fra opplæringen 

Kroppsøvingslæreren vurderer om det er mulig eller ikke mulig å legge til rette for at du skal kunne delta i kroppsøvingen. Du kan bare få fritak fra opplæringen dersom det ikke er mulig å legge til rette for deg.  

Dersom kroppsøvingslæreren vurderer at det ikke er mulig å legge til rette for at du deltar i kroppsøvingstimene, vil han/hun snakke med deg om å søke fritak fra opplæringen. Tilpasset opplæring skal prøves før du kan få innvilget fritak fra opplæringen. Kroppsøvingslæreren vil snakke med deg om hva slags legeerklæring du vil trenge. I legeerklæringen må det stå hva du ikke kan delta i i kroppsøvingstimene, hvorfor du ikke kan delta i dette og hvorfor tilrettelegging ikke er mulig. Du må selv gå til legen for å be om legeerklæring.