FN-skole+ går over til UNESCO-skole

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

FNs bærekraftsmål:

Se kildebildet

FN-sambandet knytter seg tettere til FNs organisasjon for utdanning. UNESCO-skoleordninga er et godt tilbud til alle engasjerte skoler. 

 

Unescos skolenettverk

• Associated Schools Network (ASPnet)

• Over 11 500 utdanningsinstitusjoner i 182 land

• 37 skoler i Norge

• Vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt

• Faglig påfyll, idéer og ressurser 

 

Ivareta UNESCOs verdier og prinsipper:

• bærekraftig utvikling og livsførsel

• globalt medborgerskap • Interkulturell læring

• Markere et par FN-dager, deriblant FN-dagen 24.10.

• Fokus på verdensarv (hvis skolen er lokalisert i nærheten av et verdensarvsted)

 

FN-sambandet og Sørumsand videregående jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål ved å:

  • Informere om FN og FNs arbeid       
  • Skape interesse for og debatt om FN og internasjonale spørsmål
  • Øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • Bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid
  • Fokusere på utfordringer knyttet til bærekraft og miljø
  • Økt fokus på demokrati og medborgerskap i undervisningen
  • Deltagelse på lokale og regionale FN-rollespill


Bidra til

FN har som mål å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet og å utvikle vennskapelige relasjoner. FN har også arbeidsområder innen internasjonal rett, utvikling, økonomisk utvikling, og menneskerettigheter.

Internasjonalt innehar FN en rolle som fredsskapende organisasjon.

I dag er det 193 land som er medlem i FN og som har undertegnet FN-pakten. FN-pakten er en internasjonal traktat som er reglene og prinsippene for styringen av FN. Den inneholder retningslinjer om rettigheter og plikter hvert av medlemslandene har. Les mer om FN

FN utarbeidet i 2015 bærekraftsmålene, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene inne 2030. Les mer om bærekraftsmålene