Miljøfyrtårn

Skolen ble sertifisert som miljøfyrtårn i mai 2023. For å bli sertifisert må virksomheten, skolen, dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. 

Skolen skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Kravene omfatter hvordan vi er organisert, og arbeider målrettet, innenfor følgende områder:

  • Arbeidsmiljø - velfungerende system for miljøledelse med involvering av ansatte og elever
  • Avfallshåndtering - kildesortere avfall, redusere både papir-, plast- og matavfall
  • Energibruk - redusere energiforbruket
  • Innkjøp - ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester, prioritere økologiske varer og kortreist mat
  • Transport - legge til rette for bruk av kollektivtransport og sykkel

Alle virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn må årlig rapportere på sitt klima- og miljøarbeid.

Ved å arbeide målrettet og systematisk innenfor disse områdene gir vi oss selv gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-logo, blå fyrlykt lyser mot grønt blad - Klikk for stort bildeMiljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Stiftelsen Miljøfyrtårn

Sertifiseringen betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

 

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Innrapportering 2022 - Sørumsand VGS