Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Vi oppfordrer alle til å bruke kollektivtransport.  Nordliveien er nærmeste busstopp, rett utenfor skolen. Tar du toget, er det 7 min å gå fra Stabekk stasjon. 

Du finner resepsjon og kontor i 2. etasje i den gule hovedbygningen.  

Parkering

Skolen har få parkeringsplasser for besøkende og ansatte.  Ansatte og besøkende må registrere seg i resepsjonen for å ikke få bot.

Elever har ikke lov til å parkere med bil på skolens område, men henvises til Nordraaksvei på nedsiden av skolen hvis de MÅ bruke bil. 

Moped

Det finnes noen parkeringsplasser for denne type kjøretøy på oppmerket område langs Lysaker skole i indre skolegård.