Vi oppfordrer alle elever til å gjøre en grundig ryddejobb i sin personlige mappe på sin PC.

Det er for tiden alt for store filmengder i elevers OneDrive - Viken fylkeskommune. 
Og derfor informere vi om hvilke filtyper som vil flyttes fra OneDrive – Viken fylkeskommune til OneDrive i nytt fylke (Akershus),  dette flyttes innen skolestart høsten 2024.

Hver enkelt elev bør gjøre en snarlig og grundig ryddejobb i sin personlige mappe, samt selv ta ansvar for at alle filtyper som IKKE er nevnt nedenfor ivaretas av eleven selv.

Følgende filtyper kopieres over til ny OneDrive i nytt fylke (Akershus) til neste skoleår for elever på VG1 og VG2:

• .doc/.docx (Word-filer).xls/.xlsx (Excel-filer)

• .one* (OneNote-filer)

• .ppt/.pptx (Powerpoint-filer)

• .odt* (OpenDocument tekst)

• .ods* (OpenDocument regneark)

• .odp* (OpenDocument presentasjoner)

• .pdf

• .txt

• .jpg

• .png

Dersom du har filer som IKKE inngår i listen ovenfor, må du ivareta disse på en ekstern disk, minnepinne eller annet lagringsmedium/tjeneste, eller kopiere over selv før sommerferien 2024.

Dersom du er elev på VG3 og det er mulig du skal fortsette i videregående skole høsten 2024, må du ivareta alle dine filer på en ekstern disk, minnepinne eller annet lagringsmedium/tjeneste, innen sommerferien 2024.

Dersom du høsten 2024 får plass på en skole i et annet fylke enn den du går på nå, må du selv sørge for å flytte alle dine data fra din nåværende bruker til ny bruker i nytt fylke innen 31/8-24.

Veiledning