Aktuelt

Elevene ved TEK-avdelingen sveiset ovner.

Elevene ved Strømmen videregående skole ville ikke at de ukrainske soldatene skulle fryse i skyttergravene. Nå har de laget 16 spesialovner som snart er på vei.

Strømmen videregående skole har behov for tilkallingsvikarer i fellesfag.

Aktuelle fag er matematikk, naturfag, samfunnskunnskap, kroppsøving, norsk og engelsk.

Informasjon til foresatte om bruken av vape (e-sigaretter) blant barn og unge i Lillestrøm kommune

Gjennom Lillestrøm kommunes SLT-arbeid (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) har vi de siste årene sett en økning i bruken av vape blant barn og unge.  Vi er bekymret for denne økningen, og sender derfor ut dette informasjonsskrivet til foresatte med barn og ungdom i grunnskolene eller videregående skole i Lillestrøm kommune. 

Skoleregler på høring

Skoleregler (tidligere ordensreglement) for elever ved de videregående skolene i Akershus er nå ute på høring. Høringsfristen er 19. april 2024.

Tilbyr skolene en «verktøykasse» mot mobbing

Fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad, er klar med en «verktøykasse» med tiltak for å få bukt med mobbingen i de videregående skolene i Akershus.   

Inntakskalender og frister for skoleåret 2024-25

Melding om inntak og svarfrister

Søke skoleplass og læreplass.

Velkommen som søker til videregående skole og til læreplass i Akershus fylkeskommune. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke og om hvordan inntaket foregår.

Vi på Strømmen videregående skole er stolte av å kunne tilby Teknisk fagskole Automatisering fra høsten av

Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i industrien, og behovet for fagpersoner er økende, også i vår region. Mange bedrifter etterspør nå ansatte med høyere utdanning.

Velkommen til foreldremøter på Strømmen vgs

Det avholdes møter for vg1 og vg2 på de ulike utdanningsprogrammene, hvor det blir informert og jobbet med videre utdanningsvalg for elevene. Alle møtene avholdes i Auditoriet

Velkommen til åpen skole torsdag 18. januar 2024

Strømmen videregående skole ønsker velkommen til åpen skole torsdag 18. januar kl. 10.00–19.00.  Alle som er nysgjerrige på hva skolen vår kan tilby er hjertelig velkommen!