Yrkesfagprisen 2024

Torsdag 2. mai gjennomfører vi yrkeskonkurranse på Strømmen videregående skole. I konkurransen skal elever gjennomføre en praksisoppgave rettet mot eget yrkesvalg tilpasset nivå etter to år på skole. Konkurransen gjennomføres med lag på to elever.

 

 

 

 

Totalt 15 lag konkurrerer om to priser:

  • En for yrker innen helse og oppvekst
  • En pris for yrker innen tekniske, industri og elektrofag

Vinnerlagene får 5000,00 kr.

Norge trenger mange stolte og gode fagfolk.

Norge trenger nærmere mange fagfolk de nærmeste årene. Målet med konkurransen er å øke status og søknaden mot yrkesfag, være med å utvikle flere lærlingplasser og gode arbeidsplasser for fagarbeidere og stimulerer til høy kvalitet og stolte fagfolk. 

Konkurranse for kvalitet og samarbeid

Juryen skal vurdere: Det faglige arbeidet, effektivitet, systematikk og samarbeid, og begrunnelser for eget arbeid og evne til å vurdere kvalitet.
Grunnlag for vurdering er planleggingen, resultatet av arbeidsoppgaven, observasjon og samtaler med lagene

 Juryen er satt sammen av representanter fra arbeidslivet, Oslomet og lærere. 

Konkurransen er et samarbeid mellom Strømmen videregående skole og Strømmen Rotary, og er pilot for videre konkurranser som kan være med å løfte fram yrkesfag