Klage på eksamens- og standpunktkarakterer

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal på vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Klage på eksamenskarakter

Klage på standpunktkarakter