Skolerute for videregående skoler i Akershus

Oversikt over ferier og fridager for de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. 

Skolerute 2023–24

 • August: 
  17. august – Første skoledag
  Sjekk din videregående skole for tidspunkt for oppmøte.
 • Oktober: 
  2. oktober til og med 6. oktober – Høstferie (uke 40)
 • November: 
  17. november – Felles planleggingsdag for lærere
 • Desember: 
  19. desember – Siste skoledag før jul
 • Januar: 
  3. januar – Første skoledag etter jul
 • Februar: 
  19. februar til og med 23. februar – Vinterferie (uke 8)
 • Mars/april: 
  25. mars til og med 1. april – Påskeferie
 • Mai: 
  1. mai – Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag 
  9. mai – Kristi himmelfartsdag 
  10. mai – Ordinær fridag 
  17. mai – Grunnlovsdag 
  20. mai – 2. pinsedag
 • Juni: 
  21. juni – Siste skoledag

Total antall skoledager per år: 190

Skolerute 2024–25

Skolerute for barne- og ungdomstrinnet

Leter du etter skolerute for barne- eller ungdomsskoler i Akershus? Sjekk din kommunes nettside.

Videregående skoler i Akershus

Se oversikt over alle videregående skoler i Akershus

Lovverk

Skoleruta er en forskrift gitt med hjemmel i Opplæringslovens §3-2.  
Skoleruta for skoleårene 2023–24 og 2024–25 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 23. juni 2022.