Fullføringsreformen trer i kraft 1. august 2024

Og med det flere rettigheter til yrkesfaglig opplæring. Er du over 19 år, har du skole fra før eller ikke, nå kan du ta modulbasert opplæring som kokk og ernæringskokk på Vestby vgs.

Hva er modulbasert opplæring?

Det betyr at ikke er tradisjonell undervisning i skole, men et tilpasset individuelt løp for den enkelte med noe opplæring i skole og mye i bedrift.

Fag som matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnskunnskap er innlemmet i opplæringen og gis ikke som enkeltfag med prøver og eksamen.

Opplæringen er heller ikke tidfestet, og du kan bruke kortere eller lengre tid til fagbrev avhengig av din bakgrunn og livssituasjon.

Vil du vite mer?

Kontakt meg gjerne på tlf. 92 84 07 71 eller e-post lineri@afk.no