Skolens anbefaling ved anskaffelse av PC/MAC

Alle elever i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Denne må du stå for selv. Her er skolens anbefaling.

Vi anbefaler Windows-PC

Du står i utgangspunktet fritt til å velge hva slags bærbar datamaskin du vil bruke, så lenge den fungerer tilfredsstillende. Vår klare anbefaling er å bruke en bærbar PC som kjører Windows. Standard-PC 1 i fylkeskommunens Elev-PC ordning for Vg1-elever er en fullgod løsning på alle studieretninger på Vestby vgs.

Vår erfaring er at elever som ikke har en Windows-maskin vil kunne støte på programvareproblemer.

Bygg- og anleggsteknikk må bruke Windows-PC

På bygg- og anleggsteknikk brukes det programvare som kun kan kjøres på Windows-maskiner, derfor er det helt nødvendig at elevene der har en PC med Windows.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer tilfredsstillende, kan skolen kreve at du kjøper den rimeligste PC-en som fylkeskommunen tilbyr.

Mer informasjon om Elev-PC- ordningen finner du på skolens sider om Elev-PC.