Utlån av læremidler

Avtale om lån av læremidler i Akershus fylkeskommune gjelder.

Du har rett til å låne gratis læremidler på skolen, men du må levere skjemaet i lenken over med egen (+ foresattes, dersom du er under 18 år) underskrift før du får låne. 

Ta godt vare på alt du får tildelt. Skulle du miste en bok i løpet av skoleåret, kan du låne en ny av oss på biblioteket, men alt som ikke har kommet til rette innen siste skoledag, vil det bli krevd erstatning for i henhold til avtalen over.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på bibliotek.vestbyvgs@afk.no

Les mer om lån av læremidler på nettsiden til Akershus fylkeskommune