Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Lånekassen avgjør om du er gyldig søker. 

Informasjon om vilkår og frister finner du på Lånekassens nettsider.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend skal bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel kjøp av PC, arbeidsklær, verktøy og annet nødvendig utstyr.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innen fristene 15. november og 15. mars. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. 

Les mer om utstyrsstipend på Lånekassens nettsider.