Virksomhetsplan

I fremtidens arbeidsmarked skal dagens ungdom ansettes i jobber som ikke finnes, med teknologier som ikke er oppfunnet, og løse problemer vi ennå ikke kjenner. På Vestby videregående skole tar vi disse utfordringene på største alvor.

Fagfornyelsen LK20 med nye læreplaner i alle fag har preget skolens utviklingsarbeid de siste årene, og for å gjøre opplæringen relevant, fortsetter vi vårt utstrakte samarbeid med lokalt næringsliv. Skoleåret 21-22 har vi ferdigstilt ny virksomhetsplan for 22-25 med ny visjon og nye verdier:

"Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden, og utvikle vennlige, tydelige, utforskende og fremtidsrettede elever som er i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv."

Visjonen vår er en fremtidsdrøm vi aldri skal slutte å jobbe mot. Verdiene våre supplerer visjonen og er også noe vi skal etterleve i skolehverdagen, både elever og ansatte. For å sikre god kvalitet på opplæringen har vi for perioden 22-25 nedfelt 5 hovedsatsinger med underliggende mål og tiltak:

  1. Elevmedvirkning
  2. Naturlig førstevalg
  3. Skolemiljø med aktivt elevråd
  4. Praktisk bruk av digitale verktøy/teknologi
  5. Vurderingspraksis for læring

Satsingsområdet Elevmedvirkning er en overbygning for de øvrige, og vi vil jobbe systematisk for at "Elevene deltar aktivt i skolehverdagen og det er naturlig for dem å være hovedaktør i egen læring."

Visjon og verdier

Skolens visjon og verdier: "Vi åpner dører mot verden og fremtiden". Vennlig, tydelig, utforskende, fremtidsrettet. - Klikk for stort bilde Vestby vgs