Skolerute

Oversikt over ferier og fridager.

Skoleåret 2023–24

 • August:
  17. august – Første skoledag
 • Oktober:
  2. oktober til 6. oktober – Høstferie (uke 40)
 • November:
  17. november – Felles planleggingsdag for lærere
 • Desember:
  19. desember – Siste skoledag før jul
 • Januar:
  3. januar – Første skoledag etter jul
 • Februar:
  19. februar til 23. februar – Vinterferie (uke 8)
 • Mars/april:
  25. mars til 1. april – Påskeferie
 • Mai:
  1. mai – Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
  9. mai – Kristi himmelfartsdag
  10. mai – Fridag
  17. mai – Grunnlovsdag
  20. mai – 2. pinsedag
 • Juni:
  21. juni – Siste skoledag

Se felles skolerute for Akershus på afk.no.

Skoleåret 2024-25

 • August: 
  mandag 19. august - Første skoledag
 • September: 
  30. september til 4. oktober - Høstferie (uke 40)
 • Oktober: 
  30. september til 4. oktober - Høstferie (uke 40) 
  torsdag 31. oktober - Alternativ skoledag/OD-dagen
 • November: 
  fredag 15. november - Nettverksdagen, og skrivedag for Vg3
 • Desember: 
  fredag 20. desember - Siste skoledag før jul
 • Januar: 
  fredag 3. januar - Første skoledag etter jul
 • Februar: 
  mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar - Vinterferie (uke 8)
 • April: 
  mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april - Påskeferie 
  tirsdag 22. april planleggingsdag (fridag elever)
 • Mai: 
  torsdag 1. mai - Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag 
  torsdag 29. mai Kristi Himmelfartsdag
 • Juni: 
  mandag 9. juni - 2. pinsedag 
  fredag 20. juni - siste skoledag