Opplæring for voksne

Ønsker du å starte en yrkesutdanning som voksen? Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere.

To kvinner i samtale ved pc - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

Når har du rett til voksenopplæring?

  • Du er 25 år eller eldre.
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende.
  • Du har ikke tidligere fullført videregående opplæring.
  • Du er bosatt i Akershus.
  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge.

Om du ikke har rett til videregående opplæring for voksne, kan du likevel få tilbud om opplæring dersom du er kvalifisert og det er ledige plasser.

Les mer om retten til voksenopplæring på vilbli.no

Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist. Det betyr at du kan søke hele året.

  • 1. mars er anbefalt søknadsfrist for opplæring som starter i august.
  • 1. oktober er anbefalt søknadsfrist for opplæring som starter i januar.

Voksenopplæringstilbud

Du kan søke om gratis videregående opplæring ved flere av de videregående skole i Akershus. Du kan velge mellom studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Les mer om opplæringstilbudene i hele Akershus fylkeskommune

Usikker på hva du skal velge?

Ønsker du en samtale om dine utdanningsmuligheter, tilbyr Akershus fylkeskommune gratis karriereveiledning til sine innbyggere.

Les mer om karriereveiledning på Akershus fylkeskommunes nettsider

Timeplan, voksenopplæringen 2023-2024

Timeplan, voksenopplæringen 2023-2024
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Kl. 17.00-21.00 Norsk Vg3 Norsk Vg3 for elever med kort botid Uke 34-25 Kl. 17.00-20.40 Norsk Vg2 Norsk Vg2 for elever med kort botid Uke 34-24 Kl. 17.00-18.30 Samfunnskunnskap Uke 34-25 Kl. 17.00-20.40 Engelsk innføring Engelsk Vg1 Uke 33-24
Kl. 17.00-20.15 Naturfag Uke 34-24 Kl. 18.45-21.00 Historie Uke 34-25
Kl. 17.00-21.00 Matematikk 1P, uke 34-6 Matematikk 2P, uke 7-25

Timene til hvert fag vil være synlig i Visma InSchool. Det vil være uker med avvik som blir synlig for elevene i Visma InSchool.