IB World School

Ås vgs er en IB World School og vi har tilbudt International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) siden 1997.

IBDP er et toårig utdanningsløp som finnes i over 140 land, og vi er en av 25 skoler som tilbyr IB i Norge. IB følger internasjonale læreplaner, og er et alternativ til vanlig Vg2 og Vg3 studiespesialisering.

Vi tar inn cirka 30 nye elever hvert år og undervisningen foregår på engelsk.

Målet til IB er å fremme internasjonal forståelse og gjøre IB-elevene til gode samfunnsborgere.

Et IB-vitnemål (diploma) er veldig attraktivt og kvalifiserer til opptak ved universitet både i Norge og i utlandet.

IB-tilbudet på Ås vgs.

Mer informasjon om IB kan du også finne her (ibo.org) 

Logo for IB-programmet