Gjennomslag i Fornebubanens tunnel

Torsdag 6. juni var det en ny milepæl i utbyggingen av Fornebubanen. Gjennomslaget i T-banetunnelen på Lysaker markerer at tunnelen åpnes mellom Oslo og Akershus. 

Marit Vea (V), byråd i Oslo kommune, Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune, og Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

– Når vi i dag åpner opp Fornebubanens tunnel mellom Akershus og Oslo, er det en stor og viktig milepæl.  Vi åpner opp tunnelen mellom to fylker, to kommuner og mellom Fornebubanens to eiere, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune. 

Fylkesråd Håkon Snortheim og byråd Marit Vea trykket på den røde knappen før sprengsalven gikk. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Gjennomslaget i tunnelen ble markert ved at Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Marit Vea, byråd i Oslo,  trykket på den røde knappen før sprengsalven gikk. 

 – Tunnelen blir hovedåren for den nye T-banen, som gjør at det blir enklere og raskere for folk å velge kollektivt istedenfor bilen. T-banetunnelen binder Oslo og Akershus sammen, og den skinnegående transporten vil være viktig for at folk skal komme seg raskere frem og tryggere hjem, sier Håkon Snortheim. 

Første salve i Fornebubanens hovedtunnel gikk av i november 2021, og i løpet av 2023 ble tunnelen ferdig sprengt ut fra Fornebu og inn til Lysaker i Bærum. Samtidig har det vært tunnelarbeider også i Oslo, og 6. juni møttes de to tunnelene med et gjennomslag på Lysaker.

God framdrift i prosjektet

Hullet i tunnelen ble sprengt ut like under kommunegrensen mellom Oslo og Bærum ved Lysaker stasjon.

– Med denne milepælen nærmer vi oss en realisering av en mer sammenkoblet region, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. 

– Hele organisasjonen i Fornebubanen gleder seg over gjennomslaget, som et synlig tegn på god fremdrift i prosjektet. Vi setter stor pris på å markere dette sammen med våre eiere, medarbeiderne, entreprenører og andre gjester, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

Veidekke er utførende entreprenør for tunnelen på Lysaker.

– Gjennomslaget markerer en viktig milepæl i prosjektet. Alle arbeidene går som planlagt i godt samarbeid med Fornebubanen. Vi gleder oss til å fortsette med tunneldriving mot Vækerø og vann- og frostsikring av tunnelen, sier prosjektdirektør Helene Lien Mjøsund i Veidekke Anlegg.

Fakta om Fornebubanen:

  • Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen.
  • Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover.
  • Strekningen er på ca. 7,7 kilometer.
  • Hele strekningen går i tunnel.
  • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu.
  • Reisetiden fra Majorstuen til Fornebu er beregnet til 12 minutter.