Digitalt foreldremøte med politiet

Politiets Nettpatrulje inviterer til møte torsdag 06.06 kl.19:00

Politiet kommer til å snakke om deres tanker og bekymringer rundt unges bruk av sosiale medier og internett. Temaer som blir tatt opp vil være bildedeling, mobbing på sosiale medier og seksuell utpressing på nett. Med dem har vi Siri som jobber ved avsnitt for internettrelaterte overgrep (IRO) som vil snakke om hva de ser og råd til foreldre.

Det digitale foreldremøte vil bli tilgjengelig på politiets Facebook-kanal her: https://www.facebook.com/politietoslo. Foredraget vil også være tilgjengelig her i ettertid.