Søk Asker videregående skole!

Ønsker du å bli en Askerelev og oppleve miljø, mestring og muligheter? 

Asker videregående skole er en ren studieforberedende skole, som ligger sentralt plassert i sentrum av Asker kommune, tett på tog og buss og med kort vei til kjøpesenter, butikker og kaféer i tillegg til natur og kulturtilbud rett utenfor skoledøra.

Skolen får elever med gode inntakspoeng og høy motivasjon fra grunnskolen.  Snittet for elevene er som kommer inn er som regel over 45 poeng. Dette er høyere enn snittet til elevene i fylkeskommunen.

I 2023 gitt det siste kullet med idrettsfag ut og skolen tilbyr nå bare studiespesialisering i 8 paralleller i tillegg til en liten gruppe med tilrettelagt opplæring (TO). TO-avdelingen har friluftsliv og arbeidstrening inkludert i fagene og en variert og spennende skolehverdag. Normalt har denne avdelingen et elevtall på ca 7 elever. Disse elevene går som hovedregel ut i tilrettelagt arbeid etter endt skolegang.

Skolens visjon: «Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden»

Hva slags kompetanse trenger vi i fremtiden? Det vet ingen sikkert, men på Asker vgs skaper vi kompetanse for fremtiden sammen, både vi som jobber her og elevene som går her.  Vi jobber aktivt med et inkluderende elevmiljø, fokus på mestringsopplevelser både i fag og på det sosiale planet og å skape muligheter både i skolehverdagen og etter endt skolegang. Lærerne er høyt kvalifiserte og legger til rette for variasjon i undervisningen og vurderingen. Vi har mange prosjekter og tar også med læringen ut av skolebygget eller får besøk utenfra inn i klasserommet.

Mestringsopplevelser for alle elever

Skolen har gode systemer for å følge opp alle elever slik at alle skal oppleve faglig og sosial mestring. Elevene sitter i makkergrupper i alle fag og lærerne bytter grupper flere ganger i terminen.  Alle får elevsamtale om egne mål og utvikling to ganger i året. Elever med ekstra behov for tilrettelegging i skolehverdagen, kan få oppfølging av en lærer som hjelper til med struktur i skolehverdagen eller få samtaler hos miljøarbeider, rådgiver, helsesykepleier eller skolepsykolog. Mange elever benytter seg også av elevtjenestens tilbud eller blir med på aktivitetstilbud i midttimen som gaming, bokklubb eller sjakk.  

Hos oss er elevenes meninger viktig! 

Vi er opptatt av elevmedvirkning og bruker elevene bevisst og systematisk som en aktør for å sikre høy kvalitet i opplæringen.  Alle lærere gjennomfører jevnlig og systematisk undersøkelser i gruppene sine der elevene får si sin mening om vurdering og undervisning.  Lærer og elevrepresentant snakker også om undervisningen og sammen finner de ut hvordan den kan bli enda bede for alle elevene. 

Som elev på Asker vgs får du mange muligheter

Elevene fullfører med et høyt karaktersnitt, selv om karaktersnitt ut av Vg3 ofte er noen prosentpoeng lavere enn karaktersnittet inni Vg1. Elevene gjør det også godt til eksamen, ofte over landssnittet. 

De fleste av skolens elever går videre med studier i inn- og utland etter endt opplæring. Askerelevene forteller at de skaper varige vennskap gjennom skolegangen og har med seg trivselen fra skoledagen inn i voksenlivet når de er ferdige på skolen. 

Les mer om hvilke utdanningstilbud du kan velge som elev på Asker videregående skole https://afk.no/asker-vgs/utdanningstilbud/studiespesialisering/

Skolens indre liv

På Asker videregående skole er det høy aktivitet. Skolens aktive elevråd arrangerer temauker, konkurranser og kampanjer. Skolens kantine er et samlingssted med sunne og gode måltider og skolebiblioteket er et trygt sted å trekke seg tilbake med en god bok eller jobbe med skolearbeid sammen med medelever. Skolerevyen er helt elevdrevet og selv om ikke alle som vil kan være med, er vi opptatt av at alle skal kjenne at revyen er vår og noe vi alle kan være stolte av. 

Dansere - Klikk for stort bildeDansere Askerrevyen 2024 Anders Grønning