Velkommen til skolestart høst 2024

Mandag 19. august 2024 starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon til skolestart.

Vg1-elever i skolegården på første skoledag - Klikk for stort bildeFørste skoledag i 2020 Anne-Grethe W. Gundersen

Oppmøte første skoledag

  • Tilrettelagt opplæring (TO): 9:00
  • Vg1: 9:00 i gymsalen. Oppmøte i skolegården fra kl.8:30 hvor fadderne tar imot nye elever
  • Vg2: 10:00 i klasserommet (se romnummer i VIS)
  • Vg3: 09:30 i klasserommet (se romnummer i VIS)

Første skoledagen er ferdig ca. kl.14.

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. Gi beskjed til skolen ved å skrive mail til askervgs@afk.no. Vg2 og Vg3-elever som kjenner navnet på sin kontaktlærer, bes også sende Teamsmelding til kontaktlærer dersom de blir fraværende første skoledag. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker, og står på venteliste, må du vente til du eventuelt blir kontaktet av skolen du står på venteliste til.

Informasjonsmøte for foresatte i Vg1: torsdag 15.august kl.18:00

Møtet blir digitalt og tas opp slik at det også kan sees på i etterkant. Lenken blir publisert i august.

Klasser, lærere og timeplan

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen, (så fort timeplanen er publisert,  et par dager før skolestart). Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma In School. Se under menypunktet «Klasser og grupper». Du får tilgang til Visma In School så snart AFK-brukeren din er aktivert. Merk: det vil fortsatt komme endringer i klasselistene, og listene er ikke endelige før 19.august!

Skolestartprogram

Elevene blir delt inn i makkergrupper på fire elever i klassen. Vg1-gruppene får faddere fra Vg2. Programmet de første skoledagene består av 

  • turdag med klassen
  • oppstartsamtale med kontaktlærer
  • bli-kjent-aktiviteter med fadderne for Vg1
  • tverrfaglig prosjekt om fornybar energi 

Elever og datamaskin

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Akershus, tilbyr fylkeskommunen en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående skole.

Les mer om elev-PC og bestilling  

Husk å aktivere din AFK-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Akershus fylkeskommune, må du aktivere din AFK-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere AFK-bruker.

Slik aktiverer du din AFK-bruker

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til AFK-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller AFK-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Elevskap og hengelås

Alle elever får tildelt eget låsbart skap der bøker og verdigjenstander skal oppbevares. Skolen registrerer hvem som har hvilket skap. Skap som ikke er registrert vil bli tømt. Du tar med hengelås til skapet hjemmefra. Vi anbefaler å ha med en ekstra lås som kan brukes i garderobene. 

Fotografering og skolekort

Som elev får du et digitalt skolekort. Vi tar bilder av alle nye elever ved skolestart og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes. 

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Foresatte

Foresatte til elever under 18 år kan logge på Visma InSchool via BankID. 

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Fravær

Du melder fravær til læreren via Teams. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte askervgs@afk.no.

Se fraværsreglement for alle elever i Akershus 

Skoleskyss

Elever som har mer enn 6 km skolevei får tildelt reisekort fra Ruter. Reisekortet sendes til skolen og kan hentes i skolens resepsjon ved skolestart. 

Finn ut om du har rett til skoleskyss

Gratis lærebøker

Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle bøkene pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Sykler, moped og parkering

Sykler og moped parkeres i skolegården. Det er kun ansatte som kan få parkeringsbevis til bil. 

Les mer om parkering ved skolen

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Akershus fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

Skole – hjem-samarbeid

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med alle foresatte og oppfordrer foresatte til å følge med på skolens hjemmeside og primært ta kontakt med kontaktlærer ved spørsmål og informasjonsutveksling. 

DigiPost og SMS

Skolen sender alle viktige brev elektronisk. Vi råder både elever og foresatte til å opprette digitalt postkasse slik at de kan ta imot evt brev. SMS sendes til foresatte om foreldremøter, nyhetsbrev og annen informasjon.

Rektor Cathrine Zandjani ønsker deg velkommen til et nytt skoleår!

Hjelp eller spørsmål?

Tlf. 66907240

askervgs@afk.no