Terje Hansen slutter som vaktmester

Terje Hansen slutter som vaktmester etter lang og tro tjeneste for Asker videregående skole. Vi tar et tilbakeblikk på historien til en eksepsjonell kollega hvis håndverk preger miljøet rundt oss.  

Kvinnelig rektor sammen med mannlig ansatt, poserer foran skolebygningen til Asker vgs.  - Klikk for stort bilde Bente SolheimTerje Hansen slutter som vaktmester etter lang og tro tjeneste for Asker videregående skole helt siden 80-tallet og til i dag. Terje var ny i jobben ved Asker videregående skole da Brundtland var statsminister, verden trodde på glasnost og oljen var vår venn. Så lenge har Terje passet på skolen vår.  

I løpet av disse årene har Terje hatt mange oppgaver. Han har trofast låst opp bygget hver morgen, sørget for at klokkene har gått riktig, heist flagget på merkedager og båret eksamensbord og stoler på plass hver vår. Han har vært med på mange ombygginger, oppsussinger og rehabiliteringer. Han har jobbet på skolen så lenge at det ikke finnes noen steder på skolen han ikke kjenner.  Terje vet å få ting gjort på en effektiv måte og tar store og små utfordringer med hevet hode. Hans varme smil og gode humør er noe vi har kunnet glede oss over hver dag. 

Han vil bli savnet!