Tilbud om gratis hjernehinnebetennelse vaksine til alle Vg1 elever i videregående skole

Torsdag 7.mars

Vg1 elevene møter klassevis og får mer informasjon fra skolen/lærer.

 

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinne betennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer.  Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre.  I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syk, for eksempel i tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt avgangs/russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. 

Hvordan kan man beskytte seg?

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Siden sykdommen utvikler seg raskt, er det svært viktig å komme tidlig til sykehus. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de har nedsatt bevissthet. 
Det er også mulig å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år som deltar i aktiviteter som beskrevet ovenfor vaksinerer seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer. 

Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Meningokokk-typene C og Y har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene. Kombinasjonsvaksinene mot gruppe A, C, W og Y vil gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Derfor er det denne vaksinetypen som primært anbefales. Vi tilbyr Nimenrix, som gir beskyttelse i ca. 10 år. 

Når bør eventuell vaksine tas?

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Ungdom som vil vaksinere seg før avgangs/russefeiring bør vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Som ved annen vaksinasjon kan disse gi kortvarige bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

Hvordan får du vaksinen?

Asker kommune tilbyr gratis vaksine til alle elever i videregående skole – VG1.  Ungdom over 16 år kan selv bestemme om de vil vaksineres, men vi anbefaler dialog med foresatte.

NB!

  • Det må gå minst 1 uke siden du har fått evt. en annen vaksine eller før du evt. Tar en annen vaksine
  • Du må være frisk når du får vaksinen.
  • Vaksinen blir registrert i SYSVAK.
  • Etter vaksinering må du vente (observeres) i 20 min. i tilfelle allergisk reaksjon. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med helsesykepleier Tone Lise Einarsen,  via Teams eller mobil 47458927