Skolens historie i korte trekk

Bjertnes

Bjertnes ble ryddet og tatt i bruk som gard i jernalderen, før vikingtiden. Navnet betyr bjørkeneset og har sikkert navn etter den delen av jordveien som stikker ut i Nitelva. Opp gjennom århundrene har den vært regnet som et av de beste gardsbruka i bygda. Det var også en av de største gardene i denne delen av bygda.

Møteplass

Etter hvert ble Bjertnes et sentralt sted i bygda. Den gamle Bergensveien gikk over tunet her. Bygdas skysstasjon og skjenkested vekslet mellom å ligge her og på nabogarden Mo. Da den nye Hadelandsveien ble bygd i 1870-årene, ble det bygd et nytt gjestgiveri på gardens grunn, Dam cafe. Bygdas ulike foreninger holdt ofte møtene sine på Bjertnes. Her ble Nittedal og Hakadal Bondelag grunnlagt i 1882, og her fikk skytterlaget i bygda navnet Bjertnes Skytterforening. I seinere tid har mye av sentrumsutviklingen i Nittedal skjedd i tilknytning til Bjertnes og nabogarden Mo. I umiddelbar nærhet til skolen finner vi både rådhus og kulturhus med bibliotek. Her ligger også kommunens største butikksenter.

Videregående skole på Bjertnes

I 1968 ble det opprettet en midlertidig klasse i husstellfag og en klasse for maskin- og mekanikerfaget i lokaler leid av Nittedal ungdomsskole. I 1972 fikk vi så Nittedal gymnas, som holdt til først på Nittedal ungdomsskole, og så i den gamle skolen på Kirkeby i Hakadal.

I 1974 ble det vedtatt å bygge ny videregående skole i Nittedal. I tillegg skulle det bygges idrettshall. Skoletomta var utskilt fra Bjertnes gard. Det fulgte en lang og intens debatt om hva den nye skolen skulle hete. Blant forslagene var Rotnes, Nittedal og Bjertnes. Siden vi allerede hadde Nittedal ungdomsskole, falt valget på Bjertnes videregående skole for å unngå forveksling.

Moderne kombinert skole

Høsten 1976 tok undervisningen til i de nye lokalene på Bjertnes. Det var laget nye nasjonale planer for utdanning utover grunnskolen og Bjertnes videregående ble planlagt og bygget som en moderne kombinert videregående skole. Gymnaset var blitt til studieretning for allmenne fag. I tillegg hadde skolen fått undervisning i flere yrkesfag: Mekaniske fag, tømrerfag, elektrofag, handels- og kontorfag, husholdningsfag, helse- og sosialfag.

En skole i utvikling

Reformer og fag- og læreplanrevisjoner kommer og går, og Bjertnes videregående har utviklet seg videre takket være skolens ivrige og kunnskapsrike lærere og medarbeidere. På utdanningsprogrammet studiespesialisering kan elevene nå også velge fag fra andre utdanningsprogram, som for eksempel musikk, toppidrett og breddeidrett. Natur og friluftsliv har alltid vært en viktig ressurs i undervisningen. Nærheten til skog og mark, Varingskollen og Nitelva utnyttes til fulle.  

Skolebygningene

Skolen har siden 1976 gjennomgått flere omganger med ombygging, oppussing og rehabilitering.

  • 1990-tallet: Byggfagavdelingen og elektrofagavdelingen ble utvidet med nye tilbygg.
  • 2009/2010: Skolen fikk en ny fjerdeetasje.
  • 2011: Mange av de eldre delene av skolen ble pusset opp, blant annet aulaen.
  • 2017/2018: Dette skoleåret pågikk en omfattende rehabilitering av skolen for å oppgradere inneklimaet. Byggene fikk da ny isolering, ny kledning utvendig og nye overflater innvendig.
  • Våren 2022: Det ble anlagt en ny avdeling for tilrettelagt opplæring i mindre grupper. Dette er en frittstående paviljong øst for det eksisterende skolebygget.

Dagens Bjertnes videregående skole

Skolen har i dag (2024) til sammen 730 elevplasser og følgende utdanningstilbud:

Videre lesning

  • Kopperud, L. (2001). Jubileumsbok for Bjertnes videregående skole 25 år. Nittedal: Bjertnes videregående skole.

Tekst: Tom Christophersen m.fl.