Miljøveileder

Miljøveileder ved Bjørkelangen videregående skole, Fredrik Tømte, jobber for et godt skolemiljø og er tilgjengelig for alle elever. Han har kontor innenfor biblioteket, i A-bygget i 1. etasje. Du kan komme innom der, eller ta kontakt på telefon eller e-post dersom du har noe du ønsker å snakke om.

Hva gjør miljøveilederen?

Fredrik Tømte jobber for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. Dette gjør han ved å være synlig i skolemiljøet og ved å være lett tilgjengelig for alle på skolen. Målet er at så mange elever som mulig skal fullføre videregående skole, og med et så godt resultat som mulig. 

Hva kan du snakke med miljøveilederen om?

Har du bekymringer selv, eller bekymrer du deg for andre? Mangler du motivasjon? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen. Du kan også gå til miljøveilederen bare for å slå av en prat, eller for å få litt ro. Det er mulig å få en kopp te eller kakao.

Miljøveileder Fredrik Tømte har taushetsplikt, og du får ikke fravær for tiden du snakker med ham. 

Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til. Enkeltelever følges opp av miljøveilederen med ulike tiltak, og gjennom sosialpedagogiske samtaler.

Ved behov samarbeides det også tverrfaglig/tverretatelig.

Hvor og når kan du kontakte miljøveilederen?

Kom innom kontoret, eller send en SMS eller Teams-melding, så kan dere avtale tid. Miljøveileder Fredrik Tømte er tilgjengelig i skoletiden mandag til fredag. Han nås også på telefon 99 15 73 40 og e-post fredriktom@viken.no.
Obs.: Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post.

Se også