Besøk fra Belgia

Bleiker vgs deltar i et internasjonalt utviklingsprosjekt med Erasmus+ og samarbeider med flere skoler i utlandet. Denne uka fikk vi besøk av 16 elever og 3 lærere fra Atheneum Eureka som er en yrkesfagskole i byen Torhout i Belgia.

Dette er elever som går på linjene elektromekanikk og mekanisk vedlikehold på Vg2 og Vg3 nivå. De belgiske elevene har vært to uker i Norge og gjennom et samarbeid med både Lier, Røyken og Strømmen VGS startet de sitt Norgesbesøk på Bleiker VGS.

I begynnelsen av oppholdet hadde den belgiske delegasjonen og lærere og elever fra både Bleiker og Røyken en samling her på Bleiker, der Bjørn Tore i 1ELB forklarte hvordan det er å være elev på elektrofag og datateknologi og Erik fra 1TIA forkalarte om teknologi- og industrifag. Den belgiske delegasjonen fortalte deretter om hvordan deres undervisning foregikk hjemme i Belgia. Elevene fikk også en kort omvisning i F-bygget. Nå på slutten av oppholdet, har den belgiske delegasjonen jobbskygget elever og lærere her på Bleiker. Elevene på Bleiker har tatt godt imot gjestene og de har arbeidet meget godt sammen på verkstedene her på skolen. 

Vi takker for besøket og gleder oss til neste mulighet for utveksling!