Inspirasjonsforedrag for foresatte og avgangselever

Ungdom og rus 

Ordfører Lene Conradi inviterer også alle foresatte til elever på de videregående skolene i Asker til dette lukkede foredraget med lege og komiker Jonas K. Bergland. Foredraget er onsdag 13. mars kl 19.00 – 20.00 i Leikvoll C, Bragesvei 5. 

Bruken av ulovlige rusmidler øker blant unge og vi trenger felles refleksjon i hjemmene om dette temaet.  Alle avgangselever deltar på  foredraget som en del av sin skoledag og har fått informasjon om dette på teams.

Ordfører Lene Conradi inviterer også alle foresatte til elever på de videregående skolene i Asker til dette lukkede foredraget med lege og komiker Jonas K. Bergland. Foredraget er onsdag 13. mars kl 19.00 – 20.00 i Leikvoll C, Bragesvei 5.