Invitasjon til foresattmøte om inkluderende avgangsfeiring

Tirsdag 30. januar kl 1730 inviterer Bleiker videregående skole til foresattmøte om en trygg og inkluderende avgangselevfeiring. Russefeiringen har gått fra å være en feiring for alle, til en feiring i grupper. Planlegging og grupperinger starter tidlig for mange. Hvordan påvirker det klasse- og skolemiljøet? Hva kan du som foresatt gjøre for å bidra til et godt skole- og klassemiljø, og en bedre feiring uten press, sterke markedsaktører og utenforskap?

Tre par ben i russedress - Klikk for stort bildeRussetid Marte Beck, Viken fylkeskommune

Vi inviterer til et foresattemøte, hvor vi har invitert Ombudet for barn og unge, som vil snakke om trygt skolemiljø og en bedre feiring der du som foresatt kan få økt innsikt i dette, og tips og råd til hva du kan gjøre for å bidra til at alle ungdommer får en god skoletid, og en fin feiring i fellesskap. Elevene har dette som tema tidligere denne dagen.

Dato: Tirsdag 30.januar, kl 17:30-19:00

Hvor: Det store auditoriet, F-blokka (Blyanten), Bleiker videregående skole

Velkommen!

Per Erik Skjelbred, Rektor