Utveksling i gang

Høsten 2023 ble Bleiker videregående skole akreditert som Erasmus-skole. Dette betyr at skolen får støtte til utveksling av elever og ansatte både fra Bleiker til utlandet og motsatt. I skrivende stund har vi avtaler med to skoler i Belgia og Bulgaria. 

Vi har nå fire HO-elever som skal være i Belgia i en måned og 2SRA reiste til Ruse i Bulgaria denne uka. De skal på utveksling og samarbeide om ungdomsbedrifter med elever fra Baba Tonka High School of Mathematics. 

Vi er også så heldige at vi nå har fått gjenbesøk av fire elever og to lærere fra Belgia som skal være her frem til påske. Elevene er utplassert i praksis i barnehage og på sykehjem og følges opp av våre lærere.