E-dialog

Ved innsending av sensitiv dokumentasjon eller henvendelser til skolen som krever saksbehandling, ber vi dere benytte dere av E-dialog. Sikkert, raskt og oversiktlig.

Kontakt oss på E-dialog her.