Rektor og skolens ledelse

Ledergruppa på Frogn: Øverst fra venstre ser vi Trine Ekrem, Rune Heiestad, Cecilie Borge Hammer, Kristin Loen Larsen, Turid Theien, Erik Svendsen, Vetle Vedeld, Trond Kristensen og Brit Marie Helle.  - Klikk for stort bildeLedergruppa på Frogn: Øverst fra venstre ser vi Trine Ekrem, Rune Heiestad, Cecilie Borge Hammer, Kristin Loen Larsen, Turid Theien, Erik Svendsen, Vetle Vedeld, Trond Kristensen og Brit Marie Helle. Brit Marie Helle

Rektor

Brit Marie Helle
Mobiltelefon: 934 19 303
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Trond Kristensen
Mobiltelefon: 98 88 54 97
Rektors stedfortreder
Elevansvar for elever på SSR og Påbygg

Studieleder/VIS-ansvarlig

Vetle Vedeld
Mobiltelefon: 41 51 75 53
Per Lund 
Tlf: 64 93 75 00

Administrasjonsleder

Trine Ekrem
Mobiltelefon: 95 87 63 66

Avdelingsledere

Erik Svendsen
Mobiltelefon: 92 82 22 94
Idrettsfag
Elevansvar for idrettselever

Cecilie Borge Hammer
Mobiltelefon: 93 09 87 68
Business og humanistiske fag
Elevansvar for businesselever

Rune Heiestad
Mobiltelefon: 48 12 16 83
Sentrum
Elevansvar for Vg2 ST

Turid Theien
Mobiltelefon: 98 83 33 91
Realfag
Elevansvar for Vg3 ST

Kristin Loen Larsen 
Mobiltelefon: 95 92 90 25
Språk
Elevansvar for Vg1 ST