Aktuelt

Åpen Kveld på Nes Arena

I uke 6 arrangerte Idrettsfag Åpen Kveld på Nes Arena.

Nå kan du søke videregående opplæring

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2024–25? Da er det på tide å starte søkeprosessen.

Solidaritetsprosjekt i Tanzania

I oktober reiste elevene Leo, Sander, Elise, Karoline, Ingrid og Heidi sammen med lærerne Susann, Tora og Berit til Tanzania for å besøke vår vennskapsskole Kikeo Secondary School i Mgeta.

Halloween på Hvam

I dag feires Halloween mange steder i verden. Det betyr kostymer, dekorasjoner og godis til både store og små! På Hvam har vi også feiret.

Slik blir du bedre forberedt på krise

Tema for årets utgave av Egenberedskapsuka er ØVE. Alle innbyggere oppfordres til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.

Et annerledes foreldremøte

Når det skulle avholdes foreldremøte for 2LGE onsdag 28. september valgte de en utradisjonell gjennomføringsmetode! Elevene skulle selv stå for opplegget.

Informasjon til foresatte om utdeling av jodtabletter ved en atomhendelse

Jodtabletter er en del av atomberedskapen i Norge og v ed en atomulykke kan det være viktig at barn og unge får jodtabletter raskt. Jodtabletter er derfor lagret på alle private og offentlige skoler, barnehager, Barne- og familieetatens institusjoner og andre institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Hvam videregående skole oppbevarer jodtabletter for alle våre elever til bruk ved en eventuell atomhendelse.

Resultatet av skolevalget på Hvam VGS

Senterpartiet gikk av med seieren i skolevalget på Hvam i år.  

Ny film om sikker dyrehåndtering

Opptakene er gjort her på Hvam, og undervisningsfilmen er publisert på NDLA.

Signering av samfunnskontrakt mellom anleggsgartnerbransjen og Hvam vgs

Kontrakten som garanterer lærlingeplass til alle kvalifiserte elever på anleggsgartnerfag på Hvam ble høytidelig signert høsten 2019.