Sommerskole for nye elever

Skal du begynne på Hvam videregående skole til høsten, er du hjertelig velkommen til å delta på vår sommerskole 14. til 16. august 2024. Vi ønsker å gi deg en trygg og god overgang fra ungdomsskole til videregående skole.  

Sommerskole hos oss er todelt:
14. og 15. august er forbeholdt for nye internatelever
16. august er for alle nye elever

Vi anbefaler alle nye elever som skal begynne på Hvam om å vente med å melde seg på til inntaket er klart og du har takket ja til plassen din.
Påmeldingslenken åpnes etter første ordinære inntak (08.juli)


Vet du ikke hvilken skole du har kommet inn på? Da kan du melde deg på sommerskolen på den skolen du tror du vil få plass ved. Kommer du inn på en annen skole enn der du har meldt deg på sommerskole, ta kontakt med skolen du har fått plass ved. Se hjemmesiden ved den aktuelle skolen for kontaktinformasjon.

Sommerskolen er gratis.

 

 

Program for sommerskole august 2024

Vi har mange flinke elever som skal være faddere. De har ansvar for å passe på at alle skal til riktig sted i riktig tid.
Program for sommerskole august 2024
Dato Klokkeslett Aktivitet
Onsdag 14.august KUN FOR NYE INTERNATELEVER 16.00-17.00 Nye internatelever flytter inn på internatet. Faddere står klare!
18.00-20.00 Grilling og bli-kjent aktiviteteter
18.00 Møte for foresatte til nye internatelever
Torsdag 15.august KUN FOR NYE INTERNATELEVER 08.30-09.15 Frokost i kantina
09.30-10.30 Foredrag v/ombudet for barn og unge og miljøveiledere. Tema: Flytte hjemmefra
10.30-10.45 Pause
10.45- 11.30 Foredrag fortsetter
11.30-12.30 Lunsj i kantina
12.30-15.30 Aktiviteter i faddergrupper: omvisning på Hvam og bli kjent med linje du skal gå på.
15.30 Middag
17.00 Kveldsaktiviteter: hva finnes av aktiviteter? Bli kjent med nærområde.
Fredag 16.august ALLE NYE ELEVER 08.00-09.00 Frokost i kantina
09.00-09.30 Oppmøte for alle nye elever i Medier og kommunikasjon, naturbruk og idrett. Bli-kjent aktiviteter
09.30-10.00 Foredrag: Overgangen fra ungdomsskole til videregående med fokus på fag
10.00-11.30 Matematikk. Elevene møter faglærer og får introduksjon til faget.
11.30-12.30 Lunsj i kantina
12.30-13.15 Medier og kommunikasjon og idrett: språkfag spansk eller tysk. Naturbruk: aktiviteter og inkludering
13.30-14.00 Felles avslutning med evaluering i peisestua.