Internasjonalisering

Arbeid med internasjonalisering gir elever og ansatte fantastiske muligheter til å styrke global forståelse og interkulturell kompetanse. Gjennom mange år har vi sett at internasjonalisering også er en motivasjonsfaktor. Å tilegne seg kunnskaper og dele erfaringer med våre medelever og kollegaer på tvers av landegrensene bidrar til gjensidig kompetanseheving.

Elevmobilitet

Hvam vgs har nylig inngått samarbeid om elevmobilitet med en stor naturbruksskole i Nederland, og håper å kunne gjennomføre første opphold med yrkespraksis der våren 2022. Prosjektet har støtte fra Erasmus+.

Elever på naturbruk hadde gjennom flere år mulighet til å søke om å få gjennomføre kortere opphold med yrkespraksis ved vår samarbeidsskole i England med støtte fra Erasmus+. Etter Brexit er det dessverre ikke lenger mulig med denne type elevmobilitet til England gjennom Erasmus+, men vårt samarbeidsprogram hvor naturbrukselever kan ta hele Vg2 i England fortsetter som før (se informasjon og lenke nedenfor).

I tillegg legger vi til rette for faglige studieturer og treningsopphold for elever på idrettsfag og medier og kommunikasjon.

Logoen til Erasmusprogrammet - Klikk for stort bilde Erasmus+

 

 

 

 

Kurs, hospitering og jobbskygging

Jobbskygging og hospitering gir lærere mulighet til å følge arbeidsdagen til kollegaer i et annet land. Dette gir lærerne gode muligheter til utvikling og inspirasjon. Faglærere ved Hvam vgs har også mulighet til å søke om relevante fagkurs i Europa med støtte fra Erasmus+. Våre lærere har tidligere vært på kurs og jobbskygging i England, Island, Østerrike og Tyskland. Vi har planlagt lærermobiliteter til vår nye partnerskole i Nederland fra 2022.

Utvekslingsår

I vårt nasjonalt godkjente samarbeidsprogram kan naturbrukselever søke om å få ta hele Vg2 ved Askham Bryan College i England. Dette er ett av utdanningstilbudene til Hvam vgs, som du kan lese mer om her, under menypunktet Utdanningstilbud.

Solidaritetsarbeid

Elevene på Hvam har én dag i året der solidaritet er tema. Elevrådet ved skolen arrangerer avstemming for hvilke prosjekter vi skal bidra i, og dagen markeres med en innsamlingsaksjon der hver elev jobber inn et fastsatt beløp.

Vi har siden 2020 vært med i et prosjekt i Tanzania; Mgetas Venner. De driver prosjekter i opplæring til selvberging gjennom støtte til barne- og ungdomsskoler i området, og har i flere år hatt samarbeid med NMBU i Norge. For elevene på Hvam kjennes dette som et nært prosjekt, ettersom skolen vi støtter, Kikeo Senior High School, har fordypning i naturbruk.

Gjennom innsamlingsaksjonen 2020 støttet vi 14 jenter som fikk bo på internatet og få skolegang. Elevene på Hvam bidro med å kjøpe et landområde. Formålet er å drive opplæring i jordbruk. Framover vil det være mer fokus på avlinger som kan selges utover det lokale markedet, først og fremst kaffe, avocado og macadamianøtter. Innsamlingsaksjonen 2021 går til oppdyrking av landområdet som er kjøpt, og det er behov for å restaurere et geitefjøs. Vi ønsker også å bidra til bedre internett for kommunikasjon mellom elever i Mgeta og elever ved Hvam.

Internasjonal uke

Elevrådets solidaritetskomité arrangerer en internasjonal uke i forkant av innsamlingsaksjonen, med ulike aktiviteter i lunsjpausen. Av aktiviteter kan nevnes fletting av vennskapsbånd, informasjon om prosjektet, og en smak av Tanzanias nasjonalrett. Vi har også skypet med en gjeng elever fra Kikeo Senior High School. Det ble en to timer lang samtale med både sang og fortellinger om skoledagene i Tanzania og Norge.

Elevene på Hvam tenker stort og syns det er spennende å se at deres kunnskap og kompetanse i mange fag på vår skole i Norge kan deles og komme til nytte for elever i Mgeta. De planlegger å lage en felles nettside der de kan skrive logg til hverandre, dele videoer og ha samarbeidsprosjekter.

Vi jobber også med muligheter for å få til flere tverrfaglige prosjekter med faglærere på Hvam og skolen i Tanzania i ulike naturbruksfag, engelsk, medier og kommunikasjon, samt drift og entreprenørskap. Noen lærere fra Hvam videregående var i 2018 på besøk i Mgeta og jobbet ved skolen. Vi planlegger å reise med både med elever og lærere fra Hvam til Mgeta allerede neste skoleår.