Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste bussholdeplass er «Jessheim vgs»

Planlegg din tur med entur.no 

Parkering

All parkering ved skolen er forbudt mellom 07.00 og 16.00 uten P-tillatelse fra skolen.

Skolen tilbyr ikke parkering for elever.

Parkeringsbestemmelsene håndheves av Aimo Park.

Parkering for besøkende

Alle som skal parkere ved skolen må få godkjenning av skolen.

Henvend deg i resepsjonen og ha ditt bilnummer klart.

HC-parkering

Det er to tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen. Du finner en på nedre plan mot Ringveien og en på øvre plan ved Jessheimhallen.