Samarbeid med UiO

Jessheim videregående skole samarbeider tett med Universitetet i Oslo (UiO).

Bærebjelken i samarbeidet med univerisitetet er veiledningen av praksisstudenter fra ILS. Vårt veilederkorps har lang erfaring i å motta lærerstudenter noe som bidrar til å øke kvaliteten både på skolen og lærerutdanningen. Vi har tett kontakt med ILS og deltar på aktuelle samlinger og i utviklingsarbeid. Skolen står til disposisjon som allsidig praksisarena og bidrar til studentenes forskning ved å svare på spørreundersøkelser og med intervjuer, slik at studenter får materiale til sin forskning på campus. Dette innebærer at skolen søker samarbeid med forskere og masterstudenter ved UiO innenfor definerte områder. 

Skolen bidrar systematisk til å utvikle kvalitet i lærerstudentenes praksis og en helhetlig forståelse av læreryrket. Helt konkret innebærer det en plan for mottak av nye studenter, organisasjonslæring der rektor deltar, gjennomgang av skolens styringsdokumenter, veiledning knyttet både til det som foregår i klasserommet og til skolen som organisasjon. En viktig del av vår kvalitetssikring av lærerutdanningen er at vi holder tett kontakt med ILS og deltar på koordinatormøter, forelesninger og konferanser.

Eksempler på utviklingsprosjekter som vi har deltatt i er fagskriving og matematikkprosjektet, og Lesson Study som alle er viktige arenaer for å utvikle skolens pedagogiske praksis. Vi viderefører samarbeidet rundt Den naturlige skolesekken. Begge i regi av Naturfagsenteret v UiO. Vi mener at den gode praksisen vi har utviklet på alle våre utdanningsprogrammer, er et solid fundament for studentenes praksis. Skolen har positiv erfaring med å inkludere studentene i en mangefasettert skolehverdag, slik at de får en helhetlig opplæring i læreryrket.