Nysgjerrig på heste- og dyrefag på Kjelle vgs?

Ønsker du å jobbe med dyr eller ta videre utdanning? På Kjelle vgs kan du velge Vg2 Heste- og dyrefag etter Vg1 naturbruk.

Vg2 Heste- og dyrefag

Som heste- og dyrefagsarbeider jobber du med praktisk håndtering, trening, stell, omsorg og pleie av dyr med utgangspunkt i dyrevelferd og dyrehelse. 

På Kjelle vgs møter du engasjerte faglærere som tilbyr bredde innen heste- og dyrefaget. Mye av undervisningen foregår med skolens hester og medarbeidernes hunder, og det er også aktuelt med utplassering i bedrift én dag i uka gjennom skoleåret.

Vi har flotte treningsmuligheter med blant annet innendørs tilgang til hestesportsenteret Big Dream Arena, egen utebane og naturen som nærmeste nabo. I nær fremtid vil vi også få en flunkene ny og moderne driftsbygning for dyra våre. 

Yrkesfaglig fordypning

I løpet av skoleåret er elevene utplassert i hver sin hestefaglige og/eller dyrefaglige bedrift. Hittil i år har elevene blant annet jobbet i hundesalongen Sniff Snaff Snute, dyrebutikken Buddy på Strømmen Storsenter og Kennel Smalltall. 

Sara Angelica Bjerke forteller at hun hadde “YFF Hest” på Vg1 og hadde lite erfaring med hest fra før. Nå trives hun godt med hest og ønsket derfor å gå heste- og dyrefag på Vg2. «Jeg har utviklet meg selv veldig og vokst på å få jobbe med hest.» I år foregår deler av YFF i dyrebutikken Buddy. «Der er det lite dyrehåndtering, men jeg lærer mye om för og kundeservice. I tillegg er det veldig hyggelig medarbeidere der»

Rebekka Egden forteller at hun har fått gjøre mange hunderelaterte oppgaver på Kennel Smalltall, blant annet rengjøring av bur og utstyr, stell og trening av hundene som er av den store rasen Grand Danois. 

Sara Østvang har fått sin praksis i hundesalongen Sniff Snaff Snute og forteller at dyrevelferd står høyt og at man må kunne klare å håndtere både eier og hund på en god måte, og se begges behov. 

Dyrevelferd 

Elevene forteller videre at dette med dyrevelferd og det å kunne tolke kroppsspråk til dyrene er et viktig tema i heste- og dyrefag. «Både når det gjelder hest og hund som er dyrene vi jobber mest med, så må vi passe på dyrene og gjøre det beste for dem, og være oppdatert på lover og regler», forteller Sara Bjerke. 

At dyrene har en god effekt på mennesker, kan elevene selv fortelle at stemmer. «Dyrene leser deg veldig fort, og du må være bevisst på egen kropp, lære deg å slappe av og være sikker i bevegelsene» forteller Sara Østvang.  Hun sier videre at det gir en mestringsfølelse å håndtere og få til øvelser med dyrene, og at man også kan finne roen sammen med dyrene om man er stresset eller har en vanskelig periode.

Bedriftsbesøk og fagkompetanse på besøk til skolen

Fagfeltet innen Vg2 Heste- og dyrefag er bredt, og for å gi elevene best mulig opplæring er det et utbredt samarbeid med bedrifter og fagpersoner. 

For å nevne noe så har blant andre Øystein Johannesen fra Villa Skaar  fortalt om hvordan dyr kan inngå i et omsorgstilbud, såkalt dyreassistert omsorg. Dyr og natur som kilde til god helse er noe forsking viser at har god effekt. Eldre som interagerer med dyr på pleiehjem viser bedre fysisk form, mindre depresjon og bedre livskvalitet. 

Veterinær Carina Berntsen med sin veterinærklinikk på hjul har vært på besøk og har gitt elevene en innføring i undersøkelsesapparater som brukes av en veterinær, samt hvordan man tar en vanlig helsesjekk på hund. Elevene fikk også lære om tegn på sykdom, avlivningsmetoder og hvordan yte god kundeservice, samt prøve seg på helsesjekk på egne hunder. 

Les mer om: Vethjem - Veterinærklinikken hjem til deg  

Sara Østvang forteller: «Det som er en fellesnevner av bedriften vi har vært i kontakt med og hatt YFF hos, er at ting har startet som en hobby for driverne, men så har det blitt en livsstil og en levevei. 

Mange kan tenke at man ikke kan «bli noe», men alle ulike fagpersoner og bedrifter vi har vært i kontakt med har vist det motsatte.»